Công trình tiểu công viên khu vực sân Đền Phúc Khánh, khu luyện tập thể dục - thể thao huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Liên hệ